KORNET PLANSILO OPRULNINGS SYSTEMET

Bekvemt og nemt for landmænd

Med Kornet ensilerings system, kan man undgå mange problemer. Det er meget arbejdsvenligt og effektivt.

Brugervenlig oprulnings system til plansilo

Kornet Plansilo afdækningsmaskinen type KCSF er konstrueret for, at give en hurtig og nem måde at tildække stakken med KCS top cover.

Plansilo oprulnings systemet er en ramme, med en hydraulisk dreven rulle, hvor man nemt og hurtigt kan tildække eller fjerne KCS top coveret (dugen) fra stakken. Betjeningen af maskinen sker via hydraulikken af traktoren eller læssemaskinen.

Maskinen er behandlet med et vejr bestandigt coating og de løse dele er termisk galvaniseret.

KCS afdækningsmaskinen er godkendt efter den Europæiske Maskine Direktiv og bliver leveret med en 2B erklæring.

Lagkage ensilerings princip, med KCS Plansilo afdæknings system

KCS afdæknings top cover giver dig mange fordele ved ensileringen, med lagkage princip! Både at åbne og lukke stakken ordentlig, foregår meget nemmere og hurtigere end ved en traditionel ensilering. Man behøver ikke, at fjerne dæk/sandsække og silonet før ensileringen, for derefter at lægge det hele på igen efter ensilering. Det er nu fortid!

Med et KCS system er du sikker på at stakken bliver lukket ordentlig, gang efter gang, ved lagkage ensilering. Det resulterer i, at der minimeres for luft og vand i dit produkt, og kvaliteten holdes i top.

Egenskaber og muligheder ved Kornet oprulnings systemet

Klik på hotspots for egenskaber og muligheder:

1
2
3
1

Simpel og hurtig tildækning af coveret på ensileret græs i plansilo

2

Både åbning og lukning af stakken forgår meget nemmere i forhold til den traditionelle metode.

3

Kan leveres op til 150 meter lang, og 20 meter bred.

KCSM-Mobile plansilo oprulnings systemet

Kornet tildæknings system type KCSM er specielt konstrueret til at få KCS coveret over ensilagen på en nemt og hurtig måde.

Maskinen er lavet af en styrbar trailer med drejbar aksel. Rullen er hydraulisk drevet og har en bremse funktion. Derfor er det nemt, at tildække eller fjerne coveret fra ensilage stakken.

Betjening af maskinen foregår via hydraulikken fra traktoren eller gummiged/teleskoplæsser. Hydraulikslangen skal tilkobles i lynkoblingen fra traktoren eller gummiged/ teleskoplæsser.

Kornet Mobilt Afdæknings System kan leveres til silo dimensioner op til 150 meter lang, og 14 meter bred.

UDSKIFTELIGT RULLE SYSTEM

Ensilering af græs og majs, er meget arbejdskrævende. Samtidig er der stor risiko for, at der dannes en del luft under plastikken, og det medfører en dårligere konservering af ensilagen, med stor risiko for skimmel og varme i stakken.
Køerne får derfor ikke længere den optimale kvalitet af alle de vigtige næringsstoffer, med lavere mælkeydelse og sundhed som følge!

Med Kornet Beton plansiloer og afdæknings systemet, kan vi undgå mange af disse problemer, derudover er det også et meget brugervenligt system. I animationen kan du se løsninger af disse problemer, med vores effektive system.

Ensilagen bliver optimalt konserveret og dine køer kvitterer positivt for det (ydelse og sundhed). Nyt i vores program er, at man kan udskifte rullen, som ruller coveret. Især om sommeren, hvor man har flere siloer i brug (fodrer fra den ene, og ensilerer græsset i en anden silo). Det betyder en mindre investering, og mere fleksibilitet med en høj rentabilitet.

[gkit id=3]

Mere info?

or mere info om Kornet opbevaring og ensilerings systemer, eller grovfoder tjek, kontakt os ved at klikke på nedenstående knap eller ring på +45 22135001